Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa w Kunowie jest placówką, która główny nacisk kładzie na indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz wyposażenie go w wiedzę i umiejętności umożliwiające przygotowanie do odniesienia sukcesu – w nauce i w życiu. Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnej współpracy: nauczycieli, uczniów i rodziców. Jesteśmy małą szkołą, dzięki czemu bezpieczną i przyjazną każdemu uczniowi.
 1. O szkole
 2. Grono pedagogiczne
 3. Historia
 4. Patron szkoły
 5. Przyjaciele szkoły
 6. Kalendarz 2016/2017
 7. Kalendarium
 8. Programy realizowane w szkole
 9. Dokumenty szkolne
 10. Procedury
 11. Pedagog
 12. Psycholog
 13. Logopeda
 14. Biblioteka
 15. Sport
 16. Osiągnięcia/Sukcesy
 17. Zajęcia pozalekcyjne
 18. BIP
 19. Galeria
 20. Dla uczniów
 21. Plan lekcji
 22. Podręczniki
 23. Samorząd Uczniowski
 24. Skrzynka zaufania
 25. Gazetka szkolna
 26. Pisać każdy może...
 27. Ciekawe strony
 28. Dla rodziców
 29. Komunikaty
 30. Rada Rodziców
 31. Dowozy
 32. Linki
 33.  


szkola_bez_przemocy
 
Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy, Kunowo 45a, 73-110 Stargard Szcz., tel/fax 091 561 00 16, sp@kunowo.edu.pl

Akcja H2O - to jest to!

    Akcja H20 to akcja, której głównym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej w zakresie oszczędzania wody. W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większe znaczenie nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. Człowiek nie ma moralnego prawa do niszczenia środowiska. Ochrona ekosystemów wodnych i racjonalne wykorzystanie ich zasobów stanowi problem, który stał się sprawą całej ludzkości.

 

    Woda nasz skarb, źródło życia. Co o niej wiemy?

 

    Dzięki przyłączeniu się do akcji H20 organizowanej przez Ministerstwo Środowiska i finansowanej z funduszu NFOŚGW, uczniowie naszej szkoły mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat zasobów wodnych, i dlaczego jest tak ważna dla naszej planety.

 

    Pod kierunkiem Pani Iwony Przybylskiej, nauczyciela przyrody i przy sprzyjającej pogodzie w miesiącu maju 2015 roku, uczniowie klasy szóstej wyruszyli nad nasze piękne jezioro Miedwie, perłę powiatu stargardzkiego. Jezioro polodowcowe, piąte co do wielkości w Polsce, kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic.

 

 

 

 

 

 

    Obecny stan ekologiczny jeziora określono na umiarkowany (trzecia klasa), a stan chemiczny na dobry. Postanowiliśmy sprawdzić czy ta sytuacja uległa zmianie.

 

    Nie bacząc na przemoczone buty zebraliśmy, materiał badawczy: próbki wody oraz osady denne jeziora w okolicach plaży Zieleniewo.

 

 

 

Naszym poczynaniom przyglądały się zwierzęta żyjące w naturalnym trzcinowisku.

 

 

 

 

Zajęcia nad Miedwiem zakończyły się wizytą na siłowni- w myśl zasady „Ruch to zdrowie”.Zajęcia nad Miedwiem zakończyły się wizytą na siłowni- w myśl zasady "Ruch to zdrowie".

 

 

 

    Teraz czekała nas żmudna praca badawcza. Tego zadania podjęła się klasa czwarta, adepci ochrony przyrody. Zebrane próbki poddali szczegółowym obserwacjom i badaniom.

 

 

  

 

Sprawdzano barwę wody, klarowność i jej zapach. Zbadano dokładnie osady denne w poszukiwaniu bezkręgowców. Oznaczone okazy posłużyły do określenia klasy czystości zbiornika. Stwierdzono obecność błotniarki stawowej, skąposzczetów, kiełża i zatoczka pospolitego. Według nas stan czystości zbiornika poprawił się z klasy trzeciej na drugą.

 

    

 

 

 

Nasi badacze zajrzeli do wnętrza kropli wody z jeziora. Jakie tam skrywają się tajemnice?

 

Okazało się, że "kropla"  to istna aglomeracja, zamieszkana przez bardzo wiele organizmów jedno –  i wielokomórkowych. Każdy chciał sprawdzić co kryje jego "kropla" i z dumą umieści mieszkańców na planszy.

 

 

 

  

 

 

 

Po badaniach przyszedł czas na zabawę. Jakie właściwości posiada woda? Próbowaliśmy to sprawdzić.

 

    Czy szklanka może być bardziej niż pełna?

 

Okazało się, że tak. Chociaż szklanka była pełna wody po brzegi, zmieściło się w niej jeszcze więcej szpilek, zanim przelała się. Obserwując ją z boku dostrzegliśmy nad jej krawędzią wypukłą warstwę- to napięcie powierzchniowe tzw. menisk wypukły.

 

   

 

W tym wypadku pieprz okazał się kiepskim pływakiem. Zmielony pieprz rozchodził się najpierw równomiernie po powierzchni wody, gdy dodaliśmy płynu do mycia naczyń, cząsteczki pieprzu uciekły ku krawędzi i zaczęły opadać. Płyn zmniejszył napięcie powierzchniowe.

 

 

 

  

 

    Czy strumień wody może się wygiąć?

 

Oczywiście!!! Sprawdziliśmy to za pomocą naelektryzowanego balonu. Na jego powierzchni zgromadziły się ujemnie naładowane ładunki, bieguny molekuł strumienia wody były zaś dodatnie. Przeciwieństwa się przyciągają i strumień uległ odchyleniu.

 

 

 

 

 

 

    Woda jest bardzo ważną substancją w naszym życiu, pokrywa 3/4 powierzchni Ziemi. My ludzie również składamy się w 65% z wody. Bez niej nie istniało by życie na naszej planecie. Zatem dbajmy o jej zasoby i podziwiajmy niezwykłe właściwości.

 

 

Ankieta

Co robisz w wolnym czasie?

 • oglądam TV
 • gram na komputerze
 • spotykam się ze znajomymi
 • odwiedzam rodzinę
 • uprawiam sport
 • idę do kina
 • inne