Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa w Kunowie jest placówką, która główny nacisk kładzie na indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz wyposażenie go w wiedzę i umiejętności umożliwiające przygotowanie do odniesienia sukcesu – w nauce i w życiu. Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnej współpracy: nauczycieli, uczniów i rodziców. Jesteśmy małą szkołą, dzięki czemu bezpieczną i przyjazną każdemu uczniowi.
 1. O szkole
 2. Grono pedagogiczne
 3. Historia
 4. Patron szkoły
 5. Przyjaciele szkoły
 6. Kalendarz 2016/2017
 7. Kalendarium
 8. Programy realizowane w szkole
 9. Dokumenty szkolne
 10. Procedury
 11. Pedagog
 12. Psycholog
 13. Logopeda
 14. Biblioteka
 15. Sport
 16. Osiągnięcia/Sukcesy
 17. Zajęcia pozalekcyjne
 18. BIP
 19. Galeria
 20. Dla uczniów
 21. Plan lekcji
 22. Podręczniki
 23. Samorząd Uczniowski
 24. Skrzynka zaufania
 25. Gazetka szkolna
 26. Pisać każdy może...
 27. Ciekawe strony
 28. Dla rodziców
 29. Komunikaty
 30. Rada Rodziców
 31. Dowozy
 32. Linki
 33.  


szkola_bez_przemocy
 
Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy, Kunowo 45a, 73-110 Stargard Szcz., tel/fax 091 561 00 16, sp@kunowo.edu.pl

Spotkanie z kpt. Zbigniewem Piaseckim

    14 września uczniowie klasy piątej i szóstej gościli w ZSP w Reptowie.

    Byliśmy tam, aby wysłuchać wspomnień uczestnika Powstania Warszawskiego Pana Zbigniewa Piaseckiego. Starszy Pan w randze kapitana z niezwykłą pasją wspominał swoje wojenne dzieje. Opowiadanie rozpoczął od tego, jak to mając siedemnaście lat prowadził kolportaż, zbierał informacje i brał udział w akcjach ulotkowych będąc harcerzem w „Szarych Szeregach”.

    Jego udział w powstaniu zaczął się już 01 sierpnia 1944 roku. Działał w rejonach takich jak Al. Ujazdowskie, okolice Sejmu, ul. Wiejska , ul. Prusa i wiele innych. Po kapitulacji uciekł z niewoli i dotarł do Gór Świętokrzyskich, gdzie walczył w oddziałach partyzanckich. Podczas łapanki został zatrzymany i wywieziony na roboty do Niemiec, skąd po 3 tygodniach uciekł. Udało mu się wrócić na kielecczyznę, gdzie niestety został złapany i osadzony w więzieniu w Kielcach. Wyzwolony 14 stycznia 1945 roku przez oddział AK.

    Uczniów interesował pseudonim Pana kapitana, tj. „Czekolada”. Okazało się, że jeszcze przed wojną w Krakowie istniała fabryka czekolady należąca do rodziny, której nazwisko to Piaseccy, stąd skojarzenie kolegów Pana Zbigniewa i nadanie mu słodkiego pseudonimu.

    Młodzież interesowała się też, czy Pan kapitan zranił kogoś śmiertelnie. Na to pytanie Gość odpowiedział, że jest pewny tylko jednego śmiertelnego strzału, który trafił Niemca.

    Wspomnienia Pana Zbigniewa Piaseckiego były niczym żywa lekcja historia, jego opowieści można było słuchać bez końca.

    Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi z ZSP w Reptowie za zaproszenie i możliwość wysłuchania  niezwykłego Bohatera.

Ankieta

Co robisz w wolnym czasie?

 • oglądam TV
 • gram na komputerze
 • spotykam się ze znajomymi
 • odwiedzam rodzinę
 • uprawiam sport
 • idę do kina
 • inne