Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa w Kunowie jest placówką, która główny nacisk kładzie na indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz wyposażenie go w wiedzę i umiejętności umożliwiające przygotowanie do odniesienia sukcesu – w nauce i w życiu. Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnej współpracy: nauczycieli, uczniów i rodziców. Jesteśmy małą szkołą, dzięki czemu bezpieczną i przyjazną każdemu uczniowi.
 1. O szkole
 2. Grono pedagogiczne
 3. Historia
 4. Patron szkoły
 5. Przyjaciele szkoły
 6. Kalendarz 2016/2017
 7. Kalendarium
 8. Programy realizowane w szkole
 9. Dokumenty szkolne
 10. Procedury
 11. Pedagog
 12. Psycholog
 13. Logopeda
 14. Biblioteka
 15. Sport
 16. Osiągnięcia/Sukcesy
 17. Zajęcia pozalekcyjne
 18. BIP
 19. Galeria
 20. Dla uczniów
 21. Plan lekcji
 22. Podręczniki
 23. Samorząd Uczniowski
 24. Skrzynka zaufania
 25. Gazetka szkolna
 26. Pisać każdy może...
 27. Ciekawe strony
 28. Dla rodziców
 29. Komunikaty
 30. Rada Rodziców
 31. Dowozy
 32. Linki
 33.  


szkola_bez_przemocy
 
Szkoła Podstawowa w Kunowie im. Jana Brzechwy, Kunowo 45a, 73-110 Stargard Szcz., tel/fax 091 561 00 16, sp@kunowo.edu.pl

Sprawozdanie z działań

Sprawozdanie z działań podjętych w ramach realizacji projektu „Nadanie imienia szkole”

 

 1. Dnia 15 kwietnia 2010 r. powołano zespół koordynujący w składzie: p. Marlena Grembowska, p. Grażyna Siwiec, p. Dorota Zacharek.
 2. Zespół koordynujący opracował „Procedurę wyboru patrona szkoły w Szkole Podstawowej w Kunowie”.
 3. Miesiąc maj przebiegał pod hasłem: „W poszukiwaniu autorytetu: Kto może być patronem szkoły?”. W klasach przeprowadzano lekcje wychowawcze i pogadanki, mające na celu poszukiwanie autorytetów.
 4. W maju i czerwcu prowadzono kampanię reklamującą akcję wybierania kandydatów na patrona szkoły, informacje umieszczono na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
 5. 10 maja 2010 r. dokonano wyboru dwóch kandydatów przez każdą klasę. Propozycje uczniów: kl. I – H. CH. Andersen, J. Brzechwa; kl. II – H. CH. Andersen, J. Brzechwa; kl. III – J. Brzechwa, J. Tuwim; kl. IV – Jan Paweł II, J. Brzechwa; kl. V - E. Orzeszkowa, Jan Paweł II; kl. VI - J. Tuwim, J. Brzechwa; oddział przedszkolny – J. Brzechwa, J. Tuwim.
 6. 20 maja 2010 r. podczas zebrania poinformowano rodziców naszych uczniów o realizacji projektu „Nadanie imienia szkole” i możliwościach zgłaszania swoich propozycji.
 7. 28 maja 2010 r. wyłoniono dwie najczęściej powtarzające się kandydatury uczniów tj. J. Tuwim i J. Brzechwa.
 8. 28 maja 2010 r. zgłoszono propozycje zespołów nauczycieli i pracowników obsługi. Wśród kandydatów na patrona pojawili się: J. Brzechwa, J. Tuwim, J. Korczak, K. Makuszyński.
 9. Do końca maja rodzice dzieci i społeczność lokalna składała swoje propozycje na patrona. Pojawiły się następujące kandydatury: Jan Brzechwa, Maria Skłodowska Curie, Jan Paweł II, Hans Christian Andersen, Fryderyk Chopin, Julian Tuwim. Najwięcej głosów uzyskało dwóch kandydatów: Jan Brzechwa i Maria Skłodowska Curie.
 10. 10 czerwca 2010 r. w drodze tajnego głosowania pracowników szkoły wyłoniono dwóch kandydatów: Julian Tuwim, Jan Brzechwa.
 11. Procedura zakładała wybór co najwyżej sześciu kandydatów, wybranych przez nauczycieli (2), uczniów (2), rodziców i mieszkańców wsi (2). W związku z powtarzającymi się propozycjami wyłoniono finałową trójkę: Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Maria Skłodowska Curie.
 12. W miesiącu październiku prezentowano sylwetki kandydatów na patrona szkoły (plakaty, gazetki, lekcje wychowawcze).
 13. 4 listopada 2010 r. przeprowadzono ogólnoszkolne tajne wybory. W wyniku głosowania wybrano Jana Brzechwę na patrona Szkoły Podstawowej w Kunowie.
 14. 27 stycznia 2011 r. Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego podjęła uchwałę w sprawie wyboru patrona szkoły.
 15. Złożenie wniosku do Urzędu Gminy.

 

    W ramach czynności związanych z nadaniem szkole imienia, prowadziliśmy akcję „Poznajemy patrona szkoły" i zorganizowaliśmy:

 

 1. Szkolny Konkurs: „Życie i twórczość Jana Brzechwy”.
 2. Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem: „Akademia Pana Kleksa”.
 3. Szkolny Konkurs Plastyczny.
 4. Konkurs na klasową gazetkę promującą patrona szkoły.
 5. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami o tym samym imieniu.

Ankieta

Co robisz w wolnym czasie?

 • oglądam TV
 • gram na komputerze
 • spotykam się ze znajomymi
 • odwiedzam rodzinę
 • uprawiam sport
 • idę do kina
 • inne